معاون اداري مالي

                                        

  دكتر محمد جواد ولدان زوج

تلفن :  ۳۰۰۲ ۸۸۸۸  ۰۲۱  

۰۲۱ ۸۸۸۸ ۱۰۳۱: دورنگار

پست الكترونيك: valadanzouj[atsign)kntu.ac.ir    

صفحه وب شخصي: http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj 


 

معاونت اداري و مالي از سه مجموعه زير تشكيل شده  :

۱-    مديريت اداري

۲-    مديريت مالي

۳-    دفتر فني و طرحهاي عمراني

 

وظايف و مسئوليتها/ خدمات:

 

۱-    صدور كليه احكام و مسائل پرسنلي

۲-    پرداخت حقوق و فرم داده هاي منعقده

۳-    رسيدگي و اصلاح تعميرات دانش گاه خوابگاه ها

 

نحوه تماس :

تلفن : ۸۸۸۸۳۰۰۲-۸۸۷۹۵۹۱۹- فاكس : ۸۸۸۸۱۰۳۱ 
تاریخ به روز رسانی:
1393/03/04
تعداد بازدید:
5851
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.